Uzależnienie a wpływ na członków rodziny

Osoba uzależniona wpływa bezpośrednio swoim nałogiem nie tylko na własne zdrowie, samopoczucie i sytuację życiową, ale także na wszystkie osoby będące w jej najbliższym otoczeniu.

Rodzina, która często do ostatniej możliwej chwili stara się wspierać uzależnionego i nakłonić go do podjęcia terapii i leczenia cierpi równie mocno, jeśli nie bardziej niż sam alkoholik czy osoba uzależniona od narkotyków. Podęcie terapii i wyjście na drogę trzeźwości często nie wystarcza, a do naprawienia relacji może być potrzebna terapia i wsparcie psychologa także dla bliskich osoby uzależnionej.

Jak nałogi i uzależnienie wpływają na najbliższą rodzinę i bliskich? Kiedy i w jaki sposób warto namawiać uzależnionego do zasięgnięcia pomocy specjalistów?

Uzależnienie od alkoholu i narkotyków a życie rodzinne

Osoba, która podporządkowała swoje życie nałogowi i nie potrafi przetrwać dnia bez picia czy przyjmowania środków odurzających jest toksyczna nie tylko dla samej siebie, ale i dla swojego otoczenia.

Pogarszanie się relacji z rodziną, przyjaciółmi i bliskimi, zaniedbywanie obowiązków życiowych i zawodowych, a także naturalne zbliżanie się do osób podzielających te same nawyki do picia czy używek sprawiają, że na uzależnieniu cierpi cała rodzina.

Żyjąc z osobą aktywnie uzależnioną członkowie rodziny mogą odczuwać problemy nie tylko na polu psychicznym, ale też fizycznym i społecznym. Ciągłe życie w napięciu i niepewności, lęki, wstyd za osobę uzależnioną, poczucie bezsilności czy złość to tylko niektóre z emocji przeżywanych w domu uzależnionego. Im dłużej ciągnie się problem i im większy opór przeciwko terapii stawia uzależniony, tym trudniej jest się do sytuacji przyzwyczaić.

Na uzależnieniu osoby w rodzinie będą cierpieli inni dorośli i dzieci. Niektórzy zdecydują się odsunąć uzależnionego od siebie, inni za wszelką cenę będą starali się mu pomóc, jeszcze inni będą żyli nadzieją, że w końcu się ułoży. Każda z tych sytuacji może wymagać wsparcia psychologicznego tak samo, jak sam uzależniony.

Czy można nakłonić osobę uzależnioną do podjęcia terapii?

Temat wsparcia rodziny i bliskich jako jednego z kluczowych elementów terapii uzależnień poruszany jest niezwykle często, choć zdaje się być wielokrotnie błędnie interpretowany przez rodziny dotknięte problemem alkoholizmu czy narkomanii. Bliscy chcą udzielać wsparcia, ale z ich perspektywy pierwszym logicznym sposobem są próby przekonywania do podjęcia leczenia uzależnienia wspierane prośbami, nadzieją, ale i groźbami odwrócenia się od człowieka w przypadku braku poprawy.

W praktyce każdy przypadek osoby uzależnionej jest całkowicie indywidualny, nie istnieje uniwersalne podejście pozwalające przekonać każdego do podjęcia leczenia, a najważniejszą metodą wspierania bliskiego w drodze do trzeźwości jest okazywanie pomocy i wskazywanie właściwego kierunku bez poczucia przymusu.

Wielu alkoholików czy narkomanów żyje w poczuciu kontroli nad własnym uzależnieniem – odrzucają myśl, że są zależni od nałogu i twierdzą, że są w stanie samodzielnie sobie poradzić z rzuceniem używek. Na rozmowy z rodziną mogą reagować agresją i odwracaniem się od bliskich. Zasięgnięcie porady terapeuty dla osób współuzależnionych jest na tym etapie najlepszym sposobem – bliscy sami korzystają z pomocy, rozwiewają swoje wątpliwości, ale ze wsparciem terapeuty mogą wypracować lepszą drogę wspierania bliskiego w drodze do przezwyciężenia nałogu.

Jak wygląda terapia uzależnień?

Aby wyjść z nałogu i przezwyciężyć alkoholizm czy uzależnienie od narkotyków konieczne jest skorzystanie z pomocy doświadczonego terapeuty. Po okresie detoksu, dającym szansę na całkowite oczyszczenie organizmu z toksycznych substancji i przywrócenie równowagi biologicznej, terapia skupia się na pracy psychologicznej ukierunkowanej na wypracowanie nowych schematów działania i reagowania na bodźce, które dotąd popchnęłyby do sięgnięcia po alkohol czy używki.

Podczas terapii przepracowywane są kluczowe problemy leżące u podłoża uzależnienia i powielane zachowania, które powodowały powrót do picia pomimo samodzielnych prób odstawienia alkoholu.

Ośrodek Przebudzenie specjalizujący się w terapii uzależnień prowadzi kompleksową terapię dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i hazardu, oferując pomoc zarówno dla osób uzależnionych, jak i ich rodzin. W otoczeniu natury, w sprzyjających wyciszeniu i wewnętrznej refleksji okolicznościach, uzależnieni mają szansę po raz pierwszy całkowicie odciąć się od swojego dotychczasowego życia i realnie przemyśleć swoje działania, dążąc do pozostawienia problemów i destruktywnych mechanizmów daleko w przeszłości.

Może ci się spodobać również
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.