Kolejna witryna oparta na WordPressie

RDS

RDS to zespół zaburzeń oddychania noworodków. Schorzenie to pojawia się u około 90% dzieci, które urodziły się…

Pochwica

Pochwica jest schorzeniem natury seksualnej. Jej sedno leży w niezależnym od woli kobiety skurczu mięśni okolic…

HSV

HSV jest wirusem opryszczki pospolitej należącym do grupy Herpes wirusów. Po zainfekowaniu pozostaje on utajony w…

Błonica

Błonica to jedna z wielu chorób zakaźnych diagnozowanych najczęściej wieku dziecięcym. Grupą najsilniej narażoną na…