Arytmia: objawy i leczenie

Arytmia, inaczej zaburzenia rytmu serca, niemiarowość serca lub dysrytmia. Jest to stan chorobowy, w trakcie którego skurcze mięśnia sercowego przebiegają nieregularnie. Natomiast ich częstotliwość znajduje się poza ich prawidłowymi wartościami: 60 – 100 uderzeń na minutę. W wielu przypadkach stan ten może stanowić zagrożenie dla życia, jednak nie zawsze.

Węzeł zatokowy wyznacza prawidłowy rytm pracy serca. Czasami przy upośledzonym działaniu węzła zatokowo – przedsionkowego może dojść do aktywizacji drugorzędowych ośrodków pobudzenia co w konsekwencji może spowodować zaburzenia rytmu serca.

Ważnym elementem są również drogi przewodzenia impulsu z ośrodka pobudzenia. Jeśli ich funkcja jest zaburzona lub gdy pojawiają się dodatkowe drogi przewodzenia mogą pojawić się zaburzenia rytmu serca.

Objawy arytmii

 • Częstoskurcz (inaczej tachykardia) – objaw ten odczuwany jest jako kołatanie serca, szybkie oraz nieprzyjemne bicie serca oraz pulsowanie w okolicy szyi,
 • Osłabienie,
 • Omdlewanie,
 • Ból w klatce piersiowej,
 • Duszność,
 • Kłucie w klatce piersiowej,
 • Poty,
 • Dezorientacja,
 • Zawroty głowy,
 • Rzadkoskurcz (bradykardia) – objawy ten odczuwany jest jako duszności, zmęczenie oraz poczucie pustki w głowie.

Diagnostyka

 • Badanie stetoskopowe,
 • Badanie tętna obwodowego,
 • Elektrokardiogram (EKG) ( najskuteczniejsze badanie) – w niektórych przypadkach stosuje się je przez całą dobę jako monitorowanie holterowskie.

Leczenie arytmii

Leczenie schorzenia zależy od jego rodzaju, a także od wieku i stanu ogólnego pacjenta. Leki mające działanie arytmiczne powodują często niepożądane objawy uboczne, z tego powodu stosuje się je jedynie po dogłębnej analizie stanu chorego.

Przy nagłych przypadkach wykorzystywany jest wstrząs w okolicy serca (kardiowersja elektryczna) mający na celu przywrócenie właściwego rytmu serca. Aby w sposób stały opanować arytmię wykorzystuje się odpowiednie urządzenia elektroniczne takie jak: w przypadku częstoskurczu komorowego wszczepiany jest na stałe defibrylator lub kardiowerter. U niektórych pacjentów sprawdza się zastosowanie połączenia wymienionych metod.

Niektóre przypadki stanowią wskazanie do zastosowania ablacji czyli wprowadzenia do serca urządzenia, które emituje fale radiowe o wysokiej częstotliwości. Ich zadaniem jest wyłączanie obszarów serca mających wpływ na powstawanie arytmii.

W rzadkich przypadkach przeprowadza się zabieg chirurgiczny na otwartym sercu, podczas którego usuwa się tkanki odpowiedzialne za powstawanie arytmii.

Profilaktyka

 • Zmniejszanie narażenia na stres,
 • Prowadzenie zdrowego stylu życia,
 • Stosowanie wszelkich wskazań dotyczących utrzymania w zdrowiu układu krążenia.
Może ci się spodobać również
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.