Zapalenie płuc: objawy, powikłania i leczenie

Zapalenie płuc to choroba groźna dla życia, bez względu na przyczynę jej wystąpienia. Każdego roku umiera na nią około 10 tysięcy osób. Są to głównie osoby starsze oraz z obniżoną odpornością.

Z tego powodu nie powinno się lekceważyć żadnego kaszlu oraz bolesności w klatce piersiowej, szczególnie jeśli występują w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych.

Czynniki sprzyjające zachorowaniu (przyczyny)

 • niedojrzałość systemu odpornościowego u małych dzieci,
 • podeszły wiek,
 • wrodzone i nabyte choroby układu odpornościowego,
 • palenie papierosów,
 • leczenie immunopresyjne – przeszczepy,
 • niezdrowe żywienie,
 • nadużywanie alkoholu,
 • niehigieniczny tryb życia – zbyt mała ilość snu, przemęczenie,
 • przewlekłe choroby, takie jak : cukrzyca, niewydolność serca czy miażdżyca.

Zdarzają się również zachorowania u osób całkowicie zdrowych.

Objawy zapalenia płuc

 • duszności,
 • kaszel,
 • bolesność w klatce piersiowej,
 • gorączka,
 • pocenie się,
 • osłabienie,
 • dreszcze,
 • zalewające zimne poty,
 • bóle głowy,
 • bóle mięśniowe.

Podział

Znanych jest kilka klasyfikacji zapalenia płuc.

podział przyczynowy:

 • wirusowe,
 • bakteryjne,
 • grzybicze,
 • atypowe,
 • chemiczne,
 • alergiczne.

podział uwarunkowany miejscem rozwoju choroby:

 • pozaszpitalne,
 • szpitalne.

podział uwarunkowany czynnikami anatomicznymi:

 • odoskrzelowe ( wieloogniskowe, ogniskowe, płacikowe ),
 • śródmiąższowe,
 • płatowe ( krupowe ).

Powikłania

 • wysięk w jamie opłucnej,
 • ropniak opłucnej,
 • ropień płuca,
 • śmierć.

Badania diagnostyczne

 • badanie rentgenowskie klatki piersiowej,
 • badania laboratoryjne (w krwi stwierdzane jest podwyższone stężenie tzw. białka ostrej fazy – CRP oraz podwyższoną wartość leukocytów ).

Leczenie zapalenia płuc

Osoby, które do tej pory pozostały zdrowe, w wypadku zachorowania na bakteryjne zapalenie płuc o lekkim przebiegu mogą być leczone w domu. Natomiast osoby w podeszłym wieku, małe dzieci, pacjenci chorujący przewlekle oraz osoby, u których choroba przebiega z ciężkimi objawami powinny być kierowane do szpitala. Jeśli 48 godzinne leczenie w warunkach ambulatoryjnych nie przynosi żadnej poprawy pacjent także powinien zostać skierowany na leczenie szpitalne.

Zalecenia dla chorych:

 • przyjmowanie zapisanego przez lekarza antybiotyku przez co najmniej 7 dni,
 • odpoczynek,
 • picie dużej ilości płynów,
 • niepalenie tytoniu,
 • obniżanie gorączki i zwalczanie bólu opłucnowego za pomocą leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych,
 • wizyta kontrolna po 48 godzinach lub wcześniej w przypadku wystąpienia wskazań,

Ciekawostki

 • w leczeniu zapalenia płuc, którego przyczyną są wirusy nie jest konieczne stosowanie antybiotyków,
 • rokowania podczas zachorowania są dobre, w przypadku gdy dotyczy ona osób młodych.
 • ryzyko wystąpienia powikłań wzrasta wraz z wiekiem. U osób, które przekroczyły 65 rok życia, głównie chorujących na inne schorzenia wystąpienie zapalenia płuc może doprowadzić do zgonu. Obserwuje się śmierć u 20-50% osób.
 • dużo trudniejsze w wyleczeniu są zapalenia płuc, które rozwijają się na bazie infekcji szpitalnej, głównie w sytuacji gdy chory wymaga mechanicznej wentylacji lub gdy dochodzi do nadkażenia narządów bakteriami wieloopornymi.
Może ci się spodobać również
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.