Układu krążenia

Żylaki kończyn dolnych

Żylaki kończyn dolnych znacznie częściej pojawiają się u kobiet niżeli u mężczyzn. Grupą wiekową najsilniej narażoną na ich rozwój są osoby, które przekroczyły 40 rok życia. Żyły powierzchowne na nogach …
Czytaj całość

 

Kołatanie serca

Kołatanie serca jest objawem, który stanowić może o wystąpieniu poważnej choroby, jednak w wielu przypadkach pojawia się również u osób całkowicie zdrowych. Jeśli u kogoś występuje – opisywane jest jako …
Czytaj całość

 

Leukopenia

Leukopenię zalicza się do grupy chorób hematologicznych czyli powiązanych z krwią. U podstawy choroby leży zbyt niski poziom białych krwinek (leukocytów), w objętościowej jednostce krwi (ustalana jest dla wieku oraz …
Czytaj całość

 

Arytmia

Arytmia, inaczej zaburzenia rytmu serca, niemiarowość serca lub dysrytmia. Jest to stan chorobowy, w trakcie którego skurcze mięśnia sercowego przebiegają nieregularnie. Natomiast ich częstotliwość znajduje się poza ich prawidłowymi wartościami: …
Czytaj całość

 

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze, inaczej choroba nadciśnieniowa (łac. hypertonia arterialis, niekiedy stosowane skróty HA i AH) jest schorzeniem dotyczącym układu krążenia. Polega na okresowym lub stałym podwyższeniu ciśnienia tętniczego krwi. PODZIAŁ: nadciśnienie …
Czytaj całość

 

Miażdżyca tętnic

Miażdżyca tętnic ( potocznie arterioskleroza, z łac. atheromatosis, atherosclerosis ) jest chorobą przewlekłą polegającą na pojawianiu się zmian zwyrodnieniowo- wytwórczych w błonach wewnętrznej oraz środkowej tętnic. Występuje przede wszystkim w …
Czytaj całość

 

Żylaki

Żylak jest trwałym, widocznym rozszerzeniem odcinkowym żyły układu powierzchownego, w którego wyniku ma ona wydłużony i wężowaty przebieg. Choroba żylakowa ( przewlekła niewydolność żylna ) występuje w momencie patologicznego zmienienia …
Czytaj całość

 

Udar mózgu

Udar mózgu ( dawniej nazywany apopleksją, obecnie znany także jako incydent mózgowo- naczyniowy, z angielskiego cerebro-vascular accident, CVA, z łaciny apoplexia cerebri ) mianem takim określa się grupę klinicznych objawów, …
Czytaj całość

 

Anemia

Anemią nazywamy potocznie niedokrwistość. Termin ten pochodzi od łacińskiej nazwy choroby czyli anaemia. Stan taki pojawia się w wyniku zbyt niskiej produkcji czerwonych krwinek przez organizm lub gdy z różnych …
Czytaj całość