Choroby i zaburzenia psychiczne

Anoreksja

Anoreksja ( inaczej Jadłowstręt psychiczny ) jest zaburzeniem odżywiania, które polega na celowej utracie masy ciała wywoływanej i utrzymywanej przez osobę chorą. Zaburzony zostaje obraz własnego ciała. Osoba cierpiąca na …
Czytaj całość

 

Schizofrenia

Schizofrenia ( inaczej choroba Bleulera, zaburzenia schizofreniczne, psychoza schizofreniczna ) jest to grupa zaburzeń psychicznych, które zaliczane są do grupy psychoz endogennych. Zaburzenie ma swój początek zwykle we wczesnej dorosłości. …
Czytaj całość

 

Depresja

Depresja to zaburzenia psychiczne należące do grupy zaburzeń afektywnych. Odznacza się obniżeniem nastroju, zaburzeniem rytmów okołodobowych, obniżeniem napędu psychoruchowego oraz lękiem. Jak każda inna choroba depresja wymaga leczenia za pomocą …
Czytaj całość