Egocentryzm

O egocentryzmie mówimy w sytuacji, gdy osoba na tle nerwicowym skupia się głównie na sobie. Występuje tu problem związany z akceptacją i dopuszczeniem zdania i woli innych ludzi. Egocentryk wysuwa na piedestał swoje myśli, oczekiwania i poglądy – jego zdaniem to one są najwłaściwsze i wszyscy powinni się z nimi zgadzać.

Jest to poważna dolegliwość na tle nerwicowym, w której osoba chora tworzy sobie własną wizję świata. W jej mniemaniu jest to w pełni prawidłowe myślenie i nie jest w stanie zrozumieć dlaczego ktoś mógłby się z nim nie zgadzać. W konsekwencji własnego rozumowania egocentryk formuje pogląd, że świat i wszyscy ludzie powinni funkcjonować adekwatnie do jego woli i przekonań.

Egocentryzm w różnych fazach życia

Egocentryzm występuje jako normalny etap rozwojowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Jeśli obserwowany jest u osób w późniejszych fazach życia, a zwłaszcza u osób dorosłych świadczyć będzie o braku dojrzałości emocjonalnej, moralnej oraz umysłowej. Czego najtrudniejszą konsekwencją jest niedostosowanie do społeczeństwa, nieumiejętność współistnienia z innymi ludźmi i funkcjonowania w grupie.

Postrzeganie świata przez egocentryka

Osoba chora w działaniach innych osób dostrzega jedynie krzywdę i przykrości wobec samego siebie. Wynika to z faktu iż przyzwyczajony jest jedynie do brania a nie do dawania czegokolwiek od siebie innym. Siła z jaką oddziałują na niego urazy ze strony ludzi, skierowane dla niego jest tak wielka, że zupełnie nie zauważa tego jakie przykrości osobiście sprawia swojemu otoczeniu.

Może ci się spodobać również
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.