Białaczka: objawy, przyczyny i leczenie

Białaczka (łac. leucaemia) to choroba, w której dochodzi do zmian w ilości oraz jakości leukocytów znajdujących się w krwi, szpiku kostnym czy narządach wewnętrznych (śledziona, węzły chłonne).Więcej na temat białaczki znajdziesz tutaj.

Gdy mamy do czynienia z białaczką ostrą próbka krwi pacjentów ma białawy odcień stąd właśnie wynika nazwa całej grupy chorób nowotworowych powiązanych z układem krwiotwórczym. Zdecydowanie więcej przypadków występowania tego nowotworu notowanych jest u mężczyzn niż u kobiet.

Podział

Wyróżnia się podział białaczek ze względu na stopień ich nasilenia:

 • ostra –występują znacznie częściej,
 • przewlekła – występują znacznie rzadziej.

Drugi podział dotyczy rodzaju komórek ulegających masowemu namnażaniu :

 • limfatyczne – wyróżnia je wzrastająca ilość leukocytów,
 • szpikowe – wzrasta ilość innych białek krwi.

Na podstawie dwóch powyższych podziałów klasyfikowane są cztery rodzaje białaczek:

 • ostra limfatyczna (ALL),
 • ostra szpikowa (AML),
 • przewlekła limfatyczna (CLL),
 • przewlekła szpikowa (CML).

Przyczyny

Przeprowadzone liczne badania nie dały jednoznacznej odpowiedzi na temat przyczyny występowania białaczki.

Wpływ mogą mieć takie czynniki jak:

 • promieniowanie,
 • wirusy,
 • niektóre substancje chemiczne,
 • wrodzone predyspozycje genetyczne.

Zwykle łączy się kilka tych czynników w wyniku czego ułatwiony jest proces zachodzenia zmian leukocytowych oraz dochodzi do osłabienia odporności organizmu.

Objawy białaczki

Różne typy schorzenia zwykle dają podobne objawy, które nie zawsze można zaobserwować w początkach choroby. Zdarza się, że przewlekłe odmiany nie dają żadnych widocznych objawów. Pierwszy niepokój pojawia się zazwyczaj w wyniku nieprawidłowego wyniku badań krwi – znaczna leukocytoza ( za wysoka ilość białych krwinek) lub niedokrwistość. Początki białaczki ostrej może dawać objawy grypopodobne – gorączka, znaczne zmęczenie, bóle mięśniowo- stawowe, nocne poty.

Objawy charakterystyczne dla różnych rodzajów białaczek:

 • leukocytoza,
 • anemia ( niedokrwistość),
 • osłabienie,
 • bladość,
 • duszności,
 • często pojawiające się, trudne do zatamowania krwawienia,
 • powiększenie węzłów chłonnych,
 • powiększenie wątroby,
 • powiększenie śledziony,
 • krwotoki z nosa,
 • powstawanie wybroczyn,
 • podatność na zakażenia,
 • krwiomocz,
 • łatwe tworzenie się siniaków,
 • utrata łaknienia i wychudzenie,
 • uczucie ucisku w lewym podżebrzu.

Leczenie białaczki

Leczenie białaczki uzależnione jest w głównej mierze od jej rodzaju, stopnia zaawansowania, a także ogólnego stanu osoby chorej. Dzielimy je na dwie grupy:

 • Radykalne – ukierunkowane na wyleczenie czyli zlikwidowanie patologicznej populacji komórek w organizmie.
 • Paliatywne – ukierunkowane na zatrzymanie postępu choroby.

Sposoby leczenia białaczki:

 • polichemioterapia,
 • indukcja remisji – zmniejszenie ilości komórek białaczkowych do wartości z jaką układ immunologiczny sobie poradzi, może sam kontrolować,
 • przyjmowanie leków dopasowanych do biorytmu komórek białaczkowych,
 • przeprowadzanie 5-7 kuracji powtarzalnych, oddzielonych przerwami,
 • immunoterapia,
 • redukcja,
 • podtrzymywanie remisji – jego celem jest utrzymywanie ilości komórek białaczkowych w stanie podporządkowanym układowi immunologicznemu i nie dopuszczanie do wzrostu ich liczby,
 • leczenie intensyfikacyjne – zastosowanie w możliwie najkrótszym czasie kilku cykli polichemioterapii z zwiększonymi dawkami leków,
 • przeszczep szpiku kostnego.

Leczenie wspomagające

 • leczenie skazy krwotocznej,
 • zapobieganie zakażeniom i leczenie ich,
 • właściwa dieta,
 • leczenie niedokrwistości.

Ciekawostki

 • najczęściej na białaczkę chorują bardzo małe dzieci ( diagnozowana jest u nich zwykle ostra białaczka limfatyczna, u dorosłych natomiast najczęściej stwierdzana jest ostra białaczka szpikowa ).
 • białaczka występuje częściej u osób z zespołem Downa, niż u osób posiadających niezmutowany gen.
Może ci się spodobać również
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.