Autyzm: objawy i leczenie

Autyzm to zaburzenie rozwojowe, które charakteryzuje występowaniem nieprawidłowości w trzech sferach życia człowieka:

 • komunikacji,
 • interakcji społecznych,
 • stereotypia – czyli zachowanie się w sposób sztywny i powtarzalny

Dawniej uważany był za chorobę mająca swoje podłoże w psychice. Rozwój wiedzy na jego temat sprawił, że dziś klasyfikuje się go wraz z innymi zaburzeniami neurorozwojowymi jako spektrum autyzmu. Jest to zaburzenie, na które choruje się przez całe życie.

Natomiast jego objawy są zmienne i ulegają zmianom razem z rozwojem człowieka. Początkowe objawy obserwowane są u dzieci przed ukończeniem przez nie 3 roku życia, jednak często pojawiają się tuż po urodzeniu. Szacunkowo choroba występuje u 60-70 przypadków na 10 000 osób. Schorzenie to dotyka znacznie częściej chłopców niż dziewczynek, jednak u dziewczynek zwykle przebieg jest cięższy.

Postacie

 • wczesna – objawy zaobserwowane zostają w pierwszym roku życia,
 • późna – objawy zaobserwowane zostają po ukończeniu przez dziecko roku.

Objawy autyzmu

 1. związane z interakcją społeczną :
 • opór wobec kontaktu,
 • ograniczenie kontaktu wzrokowego,
 • bardzo uboga mimika i ekspresja na twarzy,
 • niskie zdolności naśladowania,
 • bierność,
 • rzadki uśmiech,
 • preferowana samotność.
 1. związane z komunikacją:
 • ograniczona ekspresja i gestykulacja,
 • opóźnienie nauki mowy,
 • nie podejmowanie prób spontanicznego nawiązywania kontaktu z innymi.
 1. związane z zainteresowaniami i zachowaniami:
 • nietypowa zabawa,
 • stereotypowe zachowania,
 • silne przywiązywanie się do przedmiotów,
 • nietypowe wykorzystywanie przedmiotów,
 • brak reakcji na ból, zimno, gorąco,
 • nietypowa reakcja na dźwięki i smaki.

Nietypowe zdolności

Wśród osób dotkniętych autyzmem można spotkać, takie posiadające wybitne zdolności w jakiejś dziedzinie. Pojawiają się one u około 10% chorych. Pośród tych nietypowych i rzadkich zdolności można wymienić:

 • językowe – w niezauważalny dla otoczenia sposób opanowanie kilku języków obcych,
 • pamięciowe – dotyczą pamięci mechanicznej, poprzez np. zapamiętywanie treści książek czy haseł encyklopedycznych,
 • plastyczne – rysunek, malarstwo,
 • arytmetyczne – wykonywanie w bardzo krótkim czasie, w pamięci bardzo skomplikowanych działań matematycznych,
 • muzyczne – pamięć muzyczna, wybitny słuch muzyczny, zdolności kompozytorskie.

Leczenie autyzmu

Nie istnieje metoda całkowitego wyleczenia schorzenia. Jednak złagodzenie objawów i poprawa stanu chorych jest możliwa w wyniku wprowadzenia wczesnego leczenia, ponieważ schorzenie to rozwija się w pierwszych 3 latach życia.

 • Największą skuteczność wykazują terapie behawioralne.
 • leczenie farmakologiczne – w ostatnim czasie pojawiają się doniesienia o pozytywnym wpływie odpowiedniej suplementacji diety dzieci chorych na autyzm,
 • leczenie objawowe zaburzeń towarzyszących, takich jak: epilepsje, alergie, hiperaktywność, zachowania stereotypowe, nietolerancje pokarmowe, zaburzenia mowy, zaburzenia snu i inne.
 • poza wdrożeniem odpowiedniego leczenia chorzy na autyzm wymagają dostosowania warunków otoczenia do ich indywidualnych potrzeb. Także zastosowanie stałego, niezmiennego schematu dnia wpływa pozytywnie na zachowanie chorych i poprawia komunikacje z otoczeniem.
Może ci się spodobać również
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.