Anemia: objawy, podział, przyczyny i leczenie

Anemią nazywamy potocznie niedokrwistość. Termin ten pochodzi od łacińskiej nazwy choroby czyli anaemia. Stan taki pojawia się w wyniku zbyt niskiej produkcji czerwonych krwinek przez organizm lub gdy z różnych powodów ubytek tych krwinek znacznie przewyższa możliwości wytwórcze ustroju. Anemia stanowi często objaw towarzyszący innym schorzeniom lub zaburzeniom organizmu.

Podział

 1. niedokrwistość pokrwotoczna ( spowodowana utratą krwi):
  • ostra,
  • przewlekła.
 2. niedokrwistość spowodowana upośledzeniem wytwarzania erytrocytów:
  • hipoplastyczna,
  • niedoborowa,
  • dysplastyczna,
  • aplastyczna.
 3. niedokrwistość wywołana zbyt krótką żywotnością erytrocytów:
  • zespół hemolityczny wrodzony,
  • zespół hemolityczny nabyty,
  • zespół hemolityczny mieszany.

Niedokrwistość pokrwotoczna

Do tego rodzaju niedokrwistości dochodzi w wyniku ostrej (nagłej) lub przewlekłej utraty krwi. Niezwykle istotne jest aby w pierwszej kolejności jak najszybciej ustalić źródło krwawienia i przedsięwziąć środki mające na celu jego zatamowanie.

Przyczyny

Przyczyną niedokrwistości pokrwotocznej ostrej są najczęściej urazy.

Pojawia się najczęściej:

  • po krwotokach z górnego odcinka układu pokarmowego,
  • po krwotokach z tkanek miękkich i mięśni po wcześniejszych urazach,
  • po krwotokach z dróg moczowych,
  • po krwotokach z górnych dróg rodnych (kobiety),
  • po krwotoku wewnętrznym w wyniku krwawienia śledziony,
  • wskutek krwawienia w trakcie ciąży pozamacicznej,
  • wskutek krwawienia pooperacyjnego.

Przyczyny niedokrwistości pokrwotocznej przewlekłej:

  • przewlekłe miesiączki,
  • krwawienia z przewodu pokarmowego,
  • krwawienia z nerek,
  • krwawienia z płuc,
  • krwawienia z nosa,
  • krwawe rany z dwunastnicy i hemoroidów.

Objawy niedokrwistości pokrwotocznej

Anemia bardzo często mylona jest z innymi schorzeniami. Do podstawowych objawów niedokrwistości należą:

 • bladość,
 • zawroty i bóle głowy,
 • senność,
 • osłabienie,
 • zmniejszona wydolność fizyczna,
 • obniżone ciśnienie krwi,
 • utrata przytomności,
 • bóle zamostkowe,
 • tachykardia.

Leczenie niedokrwistości pokrwotocznej

Konieczne jest jak najszybsze zatrzymanie krwawienia oraz przetłoczenie krwi. Oprócz tego podawane są leki, które zwiększają objętość płynów krążących w naczyniach, są to np. sól fizjologiczna, koncentrat czerwonych krwinek, płyn Ringera, koncentrat płytkowych krwinek czy pełna krew – w zależności od stanu ogólnego pacjenta.

Niedokrwistość niedoborowa

Jest to grupa anemii, w których do upośledzenia produkcji erytrocytów prowadzi niewystarczająca ilość substancji, które są niezbędnymi składnikami w procesach wytwarzania czerwonych krwinek.

Podział

 • niedokrwistość z niedoboru żelaza (mikrocytarna),
 • niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego,
 • niedokrwistość z niedoboru miedzi,
 • niedokrwistość z niedoboru witaminy B12.

Niedokrwistość z niedoboru żelaza

Inaczej nazywana niedokrwistością syderopeniczna, mikrocytarną, niedobarwliwą. Najczęściej pojawia się u niemowląt pomiędzy 6 a 18 miesiącem życia.

Przyczyny

Spowodowana jest zbyt niskim dostarczaniem tego pierwiastka do organizmu w okresie zwiększonego zapotrzebowania. Najczęstszymi przyczynami wystąpienia niedoboru są:

 • wcześniactwo,
 • noworodki nie karmione mlekiem matki,
 • zmniejszone zapasy w życiu płodowym,
 • szybki rozwój,
 • zaburzenia wchłaniania.

Objawy niedokrwistości z niedoboru żelaza

 • bladość skóry, spojówek i śluzówek,
 • dziwny apetyt, wybiórczy ( często na krochmal, kredę, glinę ) – często pojawia się przed wystąpieniem niedokrwistości,
 • zanik brodawek,
 • szorstka skóra,
 • zajady z kącikach ust,
 • ból, pieczenie, wygładzenie języka,
 • Zespół Plummera-Vinsona,
 • pieczenie jamy ustnej i przełyku,
 • osłabienie,
 • wzmożona męczliwość,
 • zbyt długi sen,
 • łamliwość włosów i paznokci.

Leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza

W niedokrwistości wynikającej z niedoboru żelaza prowadzone jest leczenie przyczynowe. Najpopularniejszą i najczęściej stosowaną metodą jest przyjmowanie doustnych preparatów żelaza przez kilka miesięcy na czczo. Konieczne jest uzupełnianie witaminy C gdyż jest ona niezbędna do prawidłowego wchłaniania żelaza. Terapia może wywołać niepożądane objawy ze strony układu pokarmowego:

 • bóle brzucha,
 • nudności,
 • wymioty,
 • biegunki,
 • ciemne stolce.

Są one jednak zwykle przejściowe i krótkie, więc nie stanowią powodu aby zaprzestać leczenia.

Jeśli natomiast osoby chore nie tolerują doustnych preparatów żelazowych, pojawia się krwawienie z układu pokarmowego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz w przypadku chorych hemodializowanych – suplementacje żelazem podaje się dożylnie lub rzadziej domięśniowo. W takich terapiach mogą pojawić się następujące objawy niepożądane:

 • bolesność i obrzęki w miejscu wkłucia,
 • metaliczny posmak w ustach,
 • bóle stawów,
 • bóle głowy,
 • nudności,
 • uczucie gorąca lub gorączka,
 • zasłabnięcia,
 • świąd,
 • wstrząs anafilaktyczny.

Niedokrwistość makrocytarna

Pojawia się gdy erytrocyty mają większy od prawidłowego rozmiar. Jeśli zmiany wynikają z nieprawidłowości w syntezie DNA jest to niedokrwistość megaloblastyczna, Pozostałe przypadki ( np. wywołane niektórymi zwyrodnieniami wątroby i śledziony ) to makrocytarna niedokrwistość niemegaloblastyczna.

NIEDOKRWISTOŚĆ MEGALOBLASTYCZNA:

Powstaje w wyniku błędnej syntezy DNA, która powoduje dyssynchronizację komórek krwi.

Przyczyny

do najczęstszych zaliczamy:

 • niedobór kwasu foliowego,
 • niedobór witaminy B12 ( kobalaminy ).

Objawy niedokrwistości makrocytarnej

 • duszność,
 • osłabienie,
 • bladość z słomkowym odcieniem,
 • zapalenie błony śluzowej żołądka,
 • objawy neurologiczne ( przy niedoborze B12 ),
 • mała ruchliwość,
 • piekący, czerwony język.

Niedokrwistość hipoplastyczna

Produkcja morfotycznych składników krwi zostaje zmniejszona ( głównie czerwonych krwinek, jednak także granulocytów i płytek krwi ). Wywołane jest to postępującym zanikiem tłuszczowym szpiku.

Niedokrwistość aplastyczna

Hemoglobina ma prawidłową budowę i zawartość, lecz stopniowo zmniejsza się jej liczba. Wywołane jest to zwykle przez naświetlanie szpiku kostnego promieniami Gamma lub X oraz uszkodzeniami toksycznymi szpiku ( jady bakteryjne, substancje chemiczne ).

Objawy niedokrwistości aplastycznej:

 • sińce i wybroczyny,
 • krwotoki,
 • krwawienia z nosa,
 • podatność na infekcje,
 • czasami stany zapalne gardła lub migdałków.

Niedokrwistość hemolityczna

Powoduje ją skrócenie żywotności erytrocytów. Prawidłowo żyją one od 100 do 120 dni. W hemolitycznym stanie jedynie do 50 dni. Niedokrwistość ta pojawia się w czasie nasilenia hemolizy i spadku możliwości kompensacji szpiku.

Niedokrwistość syderoblastyczna

Przyczyny:

czynniki wewnątrzkrwinkowe:

 • defekty enzymów krwinkowych,
 • defekty błon erytrocytów,
 • zaburzenia w procesie wytwarzania hemoglobiny.

czynniki zewnątrzkrwinkowe:

 • przeciwciała własne,
 • przeciwciała obce,
 • choroby zakaźne,
 • niektóre leki,
 • czynniki fizyczne,
 • czynniki chemiczne.

Objawy niedokrwistości syderoblastycznej:

 • bladość,
 • duszność,
 • osłabienie,
 • żółtaczka,
 • kamica żółciowa,
 • powiększenie śledziony.

Niedokrwistość hemolityczna wrodzona

Przyczyny:

 • owalcytoza,
 • sferocytoza wrodzona,
 • talasemia,
 • hemoglobinopatia,
 • eliptocytoza,
 • niedobór enzymów glikolitycznych,
 • wrodzona żółtaczka hemolityczna.

Niedokrwistość hemolityczna nabyta

Przyczyny:

 • zakażenia gronkowcem,
 • zakażenia paciorkowcem hemolizującym,
 • zakażenia pneumokokami,
 • zakażenia pałeczką okrężnicy,
 • zakażenia salmonellą,
 • hemoglobinuria,
 • zakażenia wirusowe – mononukleoza zakaźna, grypa typu A, wirusowe zapalenie płuc – mogą wywoływać powstanie zespołu hemolitycznego.

Hemoglobinopatie

Są to choroby powstałe w wyniku nieprawidłowej budowy hemoglobiny. Należą do nich między innymi: talasemie czy anemia sierpowata.

Niedokrwistość chorób przewlekłych

Taka anemia pojawia się u chorych z pobudzeniem układu immunologicznego, który ma związek z procesem zapalnym ( w wyniku działania cytokin ). Charakteryzuje ją obniżona produkcja erytrocytów, niskie stężenie Fe i transferyny, mała liczna retikulocytów, natomiast podwyższone stężenie ferrytyny. Jest to drugi pod względem częstości występowania rodzaj anemii ( zaraz po niedokrwistości z niedoboru żelaza ).

Przyczyny:

 • nowotwory złośliwe,
 • przewlekłe zakażenia bakteryjne,
 • przewlekłe zakażenia pasożytnicze,
 • przewlekłe zakażenia grzybicze,
 • choroby z autoimmunizacji – SLE, reumatoidalne zapalenie stawów, układowe zapalenie naczyń.

Objawy niedokrwistości chorób przewlekłych:

 • ogólne objawy niedokrwistości,
 • pojawia się kilka miesięcy po ujawnieniu się choroby podstawowej,
 • objawy powiązane z chorobą podstawową.

Leczenie niedokrwistości chorób przewlekłych:

Podejmowanie środków mających na celu wyleczenie choroby podstawowej.

W ciężkich przypadkach niedokrwistości:

 • preparaty żelaza tylko z erytropoetyną,
 • przetoczenie koncentratu czerwonych krwinek,
 • cząsteczki pobudzające erytropoezę.
Może ci się spodobać również
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.